Ruinsøk

På en øvingsplass med ulike treningsmuligheter har hunden lært å gå rolig og forsiktig på usikker grunn. Det må øves at hunden også melder i ruinterreng. Selvsikkerheten må styrkes, rullende sten må ikke gjøre ham usikker.
Hunden har allerede lært detasjeringen; hundeføreren er istand til å dirigere hunden på lang distanse. Dette er svært viktig på ruinterrenget, fordi hunden må hjelpes å unngå faresoner.
Hunden lærer at figurantene som han skal melde, er ofte ikke (eller i hvert fall vanskelig) tilgjengelige. De liger gjerne etter en låst dør, begravet under en haug av løse mursten, eller de ligger så høyt at han ikke kan rekke dem, f. eks. når trappeoppgangen ble ødelagt.
Hunden skal nå følge lukten så lenge til han finner et sted hvor lukten er sterkst. Der skal han gi standhals, selv om han står foran en hindring fordi figuranten ligger gjemt bak den.
Når hunden klarer seg godt med ruinsøk, må han lære at han ikke skal la seg irritere av forskjellige forstyrrelser som røyk, støy m.m. Han skal lære at han skal søke uansett hva som skjer rundt ham.

Bare en øvelse: Dalmatinerhunden Bonzo begynner med ruinsøk. Det er ofte vanskelig for redningshundegruppen å få en tillatelse for øvelser i større bygninger som skal reves. Ruinterrengene ansees som meget farlige.

Når man antar at det ligger personer under ruiner, kreves det redningshunder som er godkjent i ruinsøk (A eller B).
Hundene går forsiktig på ruindelene og søker etter stedet, hvor lukten til det savnete mennesket der sterkst. Dette stedet meldes til hundeføreren ved standhals.
Hunden har en meget sensibel nese. Han kjenner lukten til et menneske hvis det ligger flere meter dypt under ruindelene. Han blir ikke irritert av andre lukter f. eks. røyk.

Eksempler for ruinsøk:
• gasseksplosjon
• togulykker
• jordskjelv

Hvorfor hunder for ruinsøk?
Tekniske lokaliseringsapparater må installeres, dette tar mye tid. Derimot kan hundene begynne å søke med en gang.
Andre redningspersonale, teknisk utstyr, eller andre lukter irriterer ikke arbeidet til redningshunden. Hunder finder også personer som er bevisstløse og kan ikke gjøre noen oppmerksom på seg ved å banke eller rope. Inntil nå, det ble ikke funnet på noen teknisk utstyr som lokaliserer et menneske så godt og rask som en hund.

• Lydighetsprøve
• Meldingen
• Detasjering
• Rundering
• Øvelser for ruinsøk
Feltsøk
Sidene kompletteres snart!
Tilbake til Utdanning Redningshund

© Jens Plawer (2005)